coppia woofer fostex mw 201

80,00 

coppia woofer fostex mw 201

test audio OK

test impedenza OK

Confronta Confronta